7.00

vusch e vuschs sül Tartscher Pichl (sper Damal)

8.00

Culazchun cun chant i'l Café Fritz a Damal

10.00

Spassegiada da cultura guidada cun Frank Brunke

11.30

Festa sül bain Moleshof

20.00

Concert illa ?Schmiede Max Gritsch? a Prada culla Capella con Durezza (Vienna) ? decleanza d'amur

21.00

Musica illas ustarias

22.30

Crimi da seria

salüd d'amur

loading
Titel
Text